×

Památník Leoše Janáčka

Dům hudebního skladatele Leoše Janáčka (1854–1928) a celý areál bývalé varhanické školy na rohu ulic Kounicovy a Smetanovy je vedle augustiniánského opatství nejdůležitějším místem v Brně spjatým s životem a tvorbou této světoznámé osobnosti. Janáček se narodil v Hukvaldech, avšak již ve svých jedenácti letech přišel do Brna a zůstal tomuto městu věrný až do své smrti.

Janáček se do svého nového domku nastěhoval v roce 1910 a právě zde vytvořil svá světově nejproslulejší díla. Po uvedení opery Její pastorkyňa v Národním divadle v Praze v roce 1916 se již dvaašedesátiletý Janáček konečně dočkal uznání, a to nejen v českém, ale i v celosvětovém měřítku. Zahradní domek i přilehlé prostory školy se staly místem zrodu nejslavnějších Janáčkových děl, která se ve 20. letech mohla směle měřit s výtvory mladých avantgardních skladatelů.

V domku Leoše Janáčka je ke zhlédnutí skladatelova pracovna, jejíž vybavení se dochovalo v původní podobě do dnešních dnů. Ve středu místnosti stojí vzácný skladatelův klavír, který jej provázel téměř celým tvůrčím životem.

V přízemí budovy bývalé Varhanické školy se nachází Janáčkův archiv, kde se dochovaly skladatelovy autografy, Janáčkova knihovna, korespondence i dokumenty vztahující se k historii samotné školy.

Památník Leoše Janáčka © Jan Cága, archiv MZM
Památník Leoše Janáčka © Jan Cága, archiv MZM
Památník Leoše Janáčka © Jan Cága, archiv MZM
Památník Leoše Janáčka © Jan Cága, archiv MZM
původní klavír Leoše Janáčka © Jan Cága, archiv MZM
pracovna Leoše Janáčka © Jan Cága, archiv MZM
pracovna Leoše Janáčka © Jan Cága, archiv MZM
Dalibor chatrný-Bylo Bude © Jan Cága, archiv MZM
Dalibor chatrný-Bylo Bude © Jan Cága, archiv MZM
předvedení opery Věc Cage aneb Anály avantgardy dokořán © Jan Cága, archiv MZM
předvedení opery Věc Cage aneb Anály avantgardy dokořán © Jan Cága, archiv MZM
vernisáž výstavy Druhotvary 3 © Jan Cága, archiv MZM
návštěvníci v pracovně Leoše Janáčka © Jan Cága, archiv MZM