×

Kulturní stezka Po stopách moderny

Rakouské muzeum užitého/současného umění (MAK) a Moravskou galerii v Brně (MG) spojuje péče o Muzeum Josefa Hoffmanna v Brtnici/CZ (MJH), které je společným pracovištěm obou institucí. Rodný dům nechal slavný architekt, český rodák, rakouský občan v roce 1907 upravit podle svého návrhu ve stylu vídeňské moderny. Novým fenoménem cestovního ruchu se stávají návštěvy domů spojených s významnými osobnostmi, které v nich žily nebo působily. Tato místa si získávají velkou oblibu díky osobnímu charakteru a přímosti sdělení, které návštěvníkům nabízejí.
Cílem projektu Po stopách moderny - Mezinárodní kulturní a muzejní poznávací stezka po stopách architektonického dědictví jižní Moravy a severovýchodního Rakouska první poloviny 20. století financovaného z programu EU Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 je vytvořit mezinárodní kulturní stezku mezi Brnem a Vídní, do které se zapojí muzeum Josefa Hoffmanna v Brtnici, vila Dušana Jurkoviče v Brně a další významné muzejní domy.
Program projektu dále zahrnuje výstavy, přednášky, kulturní a vzdělávací akce a vytvoření aplikace pro mobilní telefony s informacemi o jednotlivých domech na kulturní stezce.

Projekt  je  financován  z  programu  EU  Evropská  územní  spolupráce  Rakousko  –  Česká  republika  2007–2013 a podílí se na něm Rakouské muzeum užitého/současného umění (MAK Wien), Moravská galerie v Brně, Europaforum Wien a Centrála cestovního ruchu ruchu - Jižní Morava.

Pilotní  fáze  projektu  kulturní  stezky  vyvrcholí  koncem  roku  2013  spuštěním  webových  stránek,  mobilní  aplikace a   mediální   kampaní.   Do   budoucna   se   předpokládá   další   rozšiřování,   posílení   přeshraničního   i   mezinárodního charakteru,  zkvalitňování  a  propagace  kulturní  stezky  i  její  zapojení  do  sítě  akreditovaných  evropských  kulturních stezek,  kterou  zaštiťuje  Rada  Evropy.  Zájemci  o  spolupráci  jsou  vítáni,  kontaktujte  prosím  Kateřinu  Tlachovou na katerina.tlachova@moravska-galerie.cz, případně Rainalda Franze na rainald.franz@MAK.at.

Novým fenoménem cestovního ruchu se stávají návštěvy domů spojených s významnými osobnostmi, které v nich žily nebo působily. Tato místa si získávají velkou oblibu díky svému geniu loci, osobnímu charakteru a autenticitě sdělení,  které  návštěvníkům  nabízejí.  Cílem  projektu  Po  stopách  moderny  –  Mezinárodní  kulturní  a  muzejní poznávací  stezka  po  stopách  kulturního  dědictví  jižní  Moravy  a  severovýchodního  Rakouska  první  poloviny 20. století je zapojením významných muzejních domů podporovat turistický ruch, šířit povědomí o kulturní identitě středoevropského regionu, napomáhat setkávání mezi obyvateli a tak i vzájemnému porozumění.

Kulturní  stezka  vás  provede  po  místech  spojených  s  nejvýznamnějšími  osobnostmi,  které  přispěly  k  rozvoji evropské kultury v první polovině 20. století a vytyčovaly směr vývoje moderny. Jednotlivá zastavení představují tvorbu umělců a zároveň skýtají možnost nahlédnout do jejich soukromí, poznat místa, kde žili a pracovali.

Ve městě Brně jsou čtyři zastavení: vlastní vila Dušana Jurkoviče, Památník Leoše Janáčka v domku u varhanické školy, vila rodiny Tugendhat navržená Ludwigem Miesem van der Rohe a Kabinet Josefa Hoffmanna v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně, představující dílo tohoto výjimečného designéra i kolekci předmětů z Wiener Werkstätte. Hoffmann vás také zavede do Brtnice, kde je v rodném domě stálá expozice jeho díla. Nedaleko v Jihlavě navštivte Dům Gustava Mahlera a v Ivančicích najdete  expozici  Alfonse  Muchy.  Pomyslným  spojovacím  článkem  celé  stezky  je  pak  Rakouské  muzeum  užitého/současného  umění  (MAK  Wien)  s  expozicí  Wien  1900,  předkládající  syntetický  pohled  na  převratný  vývoj středoevropské  kulturní  scény  na  počátku  20.  století.  Součástí  projektu  jsou  dále  výstavy,  přednášky,  kulturní a vzdělávací akce.