×

Dům Gustava Mahlera

Akce v objektu

Tomáš Pilař – krajina
  • 6.2.2019 - 30.3.2019
Život i dílo Tomáše Pilaře jsou významně zasaženy krajinou, kterou nevnímá jen coby člověka obklopující scenérii, ale jako prvek hluboce poznamenávající celou lidskou existenci. Brzy po zakončení studií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pochopil, že krajinu nelze věrně interpretovat bez blízkého kontaktu s ní. I proto v současnosti Pilař žije a tvoří v Podlažicích nedaleko Chrastu u Chrudimi, obklopen mírně zvlněným terénem, přinášejícím inspiraci pro mnoho jeho obrazů. Krajina se ale do děl Tomáše Pilaře nevtiskává v podobě zřejmých a snadno rozluštitelných prvků. Stává se spíš ornou půdou pro nejniternější prožitky. Vše navíc Pilař záměrně odkrajuje. Při práci v plenéru vnímá hlavně světlo či barvy a naslouchá jak zvukovosti daného místa, tak vlastním vnitřním pohnutím. Ovlivněn romantismem, pracuje s atmosférou okolí a jeho působením na člověka. Do malby se snaží zachytit zpěv ptáků, zurčení vody, paprsky světla. Krajiny Tomáše Pilaře se nijak nesnaží o reprodukování okolí. Jako by po vzoru Františka Kupky toužil po rezignaci na opakování něčeho, co umí příroda mnohem lépe, zprostředkovává pouze záblesky, náznaky i (de)konstrukce. Všechny prvky mohou působit na první pohled chaoticky, až neuspořádaně, ale v jádru podléhají zákonitostem tajemné všeobjímající entropie. Tvorbu Tomáše Pilaře protkávají tenounké, ale neskutečně pevné nitky, vytvářející jen těžko porušitelné, ale i odhalitelné vazby. Nezřízeně působí i Pilařova instalace v Domě Gustava Mahlera. Prostorová organizace obrazů vyvolává pocit neposednosti podobně, jako autorovy myšlenky a pocity. Postupně se však vynořují nové, zcela nečekané vztahy a nenadálé souvislosti orámované pouze konkrétním místem a časem. Moment překvapení ale není důsledkem dobře naplánovaného konceptu, nýbrž improvizace vycházející z poznatků, zkušeností a především lidských emocí, které v případě Tomáše Pilaře vždy předcházejí formu.

Proběhlé akce

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM