×

Dům Gustava Mahlera

Gustav Mahler (1860–1911), jeden z nejproslulejších světových hudebních skladatelů a dirigentů moderní doby, žil v dnešním Domě Gustava Mahlera do roku 1875, kdy odešel na vídeňskou konzervatoř. Na průčelí domu byla v roce 1960 odhalena pamětní deska v rámci oslav 100. výročí Mahlerova narození.

V současné době objekt provozuje město Jihlava. Po rekonstrukci výstavních prostor byl Dům Gustava Mahlera slavnostně znovuotevřen v září 2008. Druhá etapa rekonstrukce se uskutečnila v roce 2009. Tím se otevřely návštěvníkům další prostory domu a nové expozice. V domě je k vidění stálá expozice o Gustavu Mahlerovi. Prostor v domě je také věnován osobitým dílům výtvarnice a módní designérky They Wetner, příbuzné Gustava Mahlera. V domě jsou dále pravidelně pořádány doprovodné výstavy. K dispozici je také knihovna a zároveň badatelna, kde je možné získávat a rozšiřovat si informace o Mahlerovi, jeho současnících a době, ve které Mahler žil.

Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM
Dům Gustava Mahlera © Archiv DGM