×

Brněnská muzejní noc v Památníku Leoše Janáčka

V rámci Brněnské muzejní noci (17. 5. 2014)
Doprovodný program:
18.00 Promítání animované verze opery Leoše Janáčka Příhody lišky Bystroušky (BBC 2003) a kreslení na téma Liška Bystrouška / program pro děti
20.00 Vachův sbor moravských učitelek / lidové písně v úpravách českých a moravských skladatelů
21.00 Koncert Cantus et Cordis / české a anglické zpěvníky 17.-18. století (Zuzana Černá - zpěv, Marek Kubát - loutna)
22.00 Promítání filmu Leoš Janáček - dokument o životě a díle (režie: Jaromil Jireš)